VISI DAN MISI SEKOLAH


VISI SEKOLAH

MELONJAKKAN KECEMERLANGAN DALAM PENCAPAIAN AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN IMEJ PERKHIDMATAN MENJELANG 2015.


MISI SEKOLAH

KAMI WARGA PENDIDIK SK SERI BIDOR AKAN MEMASTIKAN MISI BERIKUT DILAKSANAKAN :

1. MEMPERKASAKAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN MEMBINA KEPIMPINAN TRANFORMASIONAL.

2. MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITI WARGA SK SERI BIDOR.

3. MEMBUDAYAKAN HEADCOUNT DIPERINGKAT SEKOLAH.

4. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH UNTUK MENINGKATKAN IMEJ SK SERI BIDOR.

5. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH.


SLOGAN : BERJASA UNTUK SEMUA

;;